• Se adresează: elevilor din clasele V-VII din instituţii de învăţământ publice şi private din România;
  • Concursul se organizează pentru fiecare nivel de studiu (clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a) în mai multe etape: pe şcoală, locală/pe sector,  judeţeană/municipiul Bucureşti, naţională;
  • Pentru fiecare etapă, elevii vor avea de rezolvat un test într-un interval de 90 de minute;
  • Nu se percep taxe de participare!

Subiectele pentru etapa pe școală vor fi realizate la nivelul unităților de învățământ. La etapa locală/de sector (pentru Municipiul București), subiectele vor fi elaborate de către un grup de cadre didactice coordonat de Comisia de organizare și evaluare, pentru etapa respectivă. În cazul etapei județene/a Municipiului București și la faza națională a Concursului de Geografie TERRA, subiectele vor fi realizate de grupul de lucru al Comisiei centrale, constituită special în acest scop și coordonată de inspectorul general din MECTS, ca președinte al acestei comisii.

Calendar pentru anul şcolar 2012-2013

  • Etapa pe şcoală, locală/pe sector: 1 – 28 februarie 2013
  • Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti: 23 martie 2013
  • Etapa naţională:  27 aprilie 2013

La fiecare nivel de studiu, pentru etapa naţională se acordă premii în bani și produse educaționale, precum și diplome avizate MECTS pentru locurile I, II, III și menţiuni.

 

Share →