Faza locală a Concursului Naţional de Geografie ”Terra”

În data de 20 februarie 2016 a avut loc în Bucureşti, în cele 6 sectoare, faza locală a Concursului Naţional de Geografie ”Terra” (Mica Olimpiadă de Geografie pentru clasele V-VII).

Aşa cum s-a precizat la avizierul fiecărei şcoli ce a găzduit faza locală, contestaţiile au putut fi depuse până luni, 16 februarie 2016. De asemenea, participanţii au fost anunţaţi că rezultatele vor fi afişate public, miercuri 24 februarie, ora 16:00 la fiecare locaţie de desfăşurare.

Reamintim că la fiecare etapă, cu excepția etapei pe școală, participă candidații care au obținut la etapa anterioară minim 80 din 100 puncte (conform regulamentului concursului afişat pe www.concursterra.ro).

Etapa județeană și respectiv, pe Municipiul București, va avea loc în data de 26 martie 2016, în capitalele de județ și în București.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați inspectorul de specialitatea Geografie din județul de reședință.