Mica Olimpiadă TERRA – Etapa națională 21 mai 2016

Etapa națională a Concursului Național TERRA pentru clasele V-VII (Mica Olimpiadă de Geografie – TERRA) se va desfășura sâmbătă, 21 mai 2016 ora 10:00.
La solicitarea a numeroși elevi și cadre didactice, s-a modificat data de desfășurare a Etapei Naționale, din 7 mai în 21 mai 2016.

 Reamintim că:
•Etapa națională a concursului se organizează într-o unitate de învăţământ din fiecare judeţ participant, stabilită de ISJ/ ISMB într-o sală cu supraveghere video și audio activată; înregistrările integrale pe CD ale etapei naționale de concurs vor fi arhivate de către fiecare Inspectorat Școlar la Comisia Centrală de Organizare a Concursului şi vor fi trimise Comisiei Centrale a Concursului pentru verificare, la solicitarea acesteia;
• La etapa națională fiecare concurent are acces la un computer, completează formularul de înscriere cu datele personale și ale unității școlare de unde provine și rezolvă un test într-un interval de 90 de minute;
• Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia nu este permis decât personalului de specialitate IT, celor doi profesori asistenți și reprezentanților Comisiei de Organizare și ai Comisiei Centrale a concursului;
• Rezultatele obținute de fiecare elev sunt transmise electronic Comisiei Centrale a Concursului ;
• Baremele de evaluare sunt afișate pe site-ul concursului, în aceeași zi, după ce s-au primit din toate județele lucrările elevilor;
• Clasamentul național va fi afișat pe site-ul concursului, în maxim 7 zile de la finalizarea acestuia;
• Contestațiile se rezolvă conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secțiunea 2 C, articolele 49-52;
• Prevederile privind datele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul anual al competițiilor școlare, aprobat de MECȘ.

Vă dorim succes!