NOUTATE! Concursul este inclus în Calendarul concursurilor finanțate de MEN

Concursul Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII

,,TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE

în lista competițiilor şcolare finanţate MEN

 

 

,,TERRA – Mica olimpiadă de geografie” este un concurs național care se desfășoară în România din anul școlar 2012-2013, în colaborare cu Societatea de Geografie din România și cu revista TERRA MAGAZIN (Editura CD PRESS), fiind cuprins, până în acest an școlar, în Calendarul Concursurilor Naționale fără finanțare a Ministerului Educației Naționale. Începând cu anul școlar 2018-2019, concursul este cuprins în lista competițiilor școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale (poziția 32, Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019).

Este singurul concurs național de geografie care se adresează elevilor din clasele V-VII din instituțiile de învățământ de stat și particulare din România și se desfășoară în conformitate cu  prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobate  prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, având la bază un Regulament specific de organizare și desfășurare și o Programă avizate  de M.E.N. Concursul respectă toate etapele de desfășurare: etapă pe școală/etapă locală, etapă județeană și etapă națională, fiind, prin specificul său, deosebit de atractiv pentru elevi. Subiectele au un nivel ridicat de dificultate și evaluează competențele definite în programele școlare în vigoare. Astfel, pentru clasele a V-a și a VI-a, competențele generale evaluate, conform programei școlare aprobate prin OMEN nr. 3393/28.02.2017, sunt:

 • Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice.
 • Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice.
 • Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare.
 • Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană.

Pentru clasa a VII-a, competențele generale evaluate sunt cele din programa școlară pentru clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009:  

 • Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice.
 • Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine.
 • Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru.
 • Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic.
 • Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei şi comunicării.
 • Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic.
 • Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă.
 • Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltării durabile.

 

Subiectele elaborate evaluează îndeosebi latura aplicativă a deprinderilor și a cunoștințelor însușite, testează elevii din punct de vedere practic, cu accent pe aspectul formativ al instruirii și contribuie la dezvoltarea gândirii creative a acestora, punându-i în situații reale de a identifica soluții la diverse probleme din viața cotidiană. Abordarea interdisciplinară a conceptelor şi a fenomenelor geografice oferă o perspectivă complexă asupra realităţii și implică elevul în propria educație și formare.

În ceea ce privește participarea, datele statistice confirmă interesul elevilor pentru acest concurs, la etapele județene fiind  înscriși cca. 8000 elevi anual.

Bibliografia de concurs cuprinde toate manualele avizate de M.E.N. pentru fiecare nivel de studiu, precum și mijloace didactice (reviste educaționale, atlase, hărți), de asemenea avizate de M.E.N.

Pentru etapele județeană și națională, subiectele de concurs sunt unice şi sunt elaborate de Comisia Centrală a Concursului. Etapa națională se desfășoară în mediu online, pe o platformă electronică care funcționează special pentru acest concurs și se organizează în fiecare județ, în condiții de maximă securitate, în săli dotate cu supraveghere audio-video.

Seriozitatea acestui concurs organizat de Ministerul Educației Naționale și de inspectorii școlari din toată țara, rigorile de selecție și de desfășurare, numărul foarte mare de participanți, gradul ridicat de dificultate al subiectelor, modul lor de structurare, bibliografia vastă, interesul elevilor, părinților și al profesorilor de geografie din toată țara pentru obținerea performanței sunt argumente care fac din  Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII ,,TERRA – Mica olimpiadă de geografie” unul dintre cele mai îndrăgite concursuri școlare pe discipline. Multi dintre elevii calificați la etapa națională se regăsesc ulterior printre participanții la Olimpiada Națională de Geografie pentru elevii din clasele VIII-XII, cu șanse reale de participare, în viitor, la Olimpiada Internațională.

 

Calendarul concursurilor finanțate de MEN, poziția 32 în Anexa 4 la OMEN 3016/09.01.2019